AAP - Albrandswaard Avonturen Park

AAP trailer

Spelregels

Parkregels AAP

 • Iedere bezoeker is verplicht op de hoogte te zijn van onze parkregels en de maatregelen rondom het coronavirus.

 • Iedere bezoeker is verplicht zich aan de maatregelen en parkregels te houden.

 • Tevens is iedere bezoeker verplicht op een verantwoorde wijze op AAP te spelen en aanwezig te zijn.

 • Op AAP is een instructeur aanwezig, ondanks dat bent u zelf verantwoordelijk voor u en uw gezelschap.

 • AAP is niet aansprakelijk in geval van lichamelijk letsel opgelopen op AAP of tijdens activiteiten van AAP.

 • Op AAP is het toegestaan zelf meegebrachte (kleine) etenswaren en dranken te nuttigen.

 • Koelboxen zijn niet toegestaan.

 • Barbecueën en/of uitgebreid picknicken op ons terrein is niet toegestaan.

 • Elders besteld of gehaald etenswaar (bijvoorbeeld van de snackbar) mogen niet genuttigd worden op AAP.

 • De stormbaan mag niet gebruikt worden, deze is afgezet met een hek en een bordje verboden toegang.

 • Volg altijd de instructies van onze medewerkers op.

 • Alle bezoekers gaan op een respectvolle en prettige manier met elkaar en onze medewerkers om.

 • Dit geldt voor onze kleine én grote bezoekers.

 

Corona maatregelen

 • Wij ontvangen per dag een beperkt aantal bezoekers, toegang is alleen mogelijk wanneer hiervoor gereserveerd is.

 • Reserveringen worden bij binnenkomst gecontroleerd.

 • Reserveren gebeurt in tijdvakken, dit om rijvorming te voorkomen. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het gekozen tijdvak.

 • Blijf thuis als je last hebt van verkoudheidsklachten, koorts, keelpijn, hoesten en/of niezen.

 • Blijf ook thuis wanneer iemand anders binnen het huishouden last heeft van koorts.

 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

 • Snuit je neus in papieren doekjes en gooi deze direct weg, daarna altijd even de handen desinfecteren.

 • Was je handen regelmatig en maak gebruik van de desinfectiepunten.

 • Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op.

 • Wij nemen extra hygiëne maatregelen zoals het extra schoonmaken van contact punten, toiletten en door het plaatsen van extra desinfectiepunten.

 

Binnenkomst AAP

 • Desinfecteer bij binnenkomst altijd even de handen bij het hiervoor neergezette desinfectiepunt.

 

1,5 meter afstand

 • Iedere bezoeker boven de 12 jaar en niet afkomstig uit hetzelfde huishouden is verplicht 1,5 meter afstand te houden.

 • Plan je bezoek alleen of met personen uit 1 hetzelfde huishouden.

 

 


Horeca

 • Wachten tot  je aan de beurt bent  doe je netjes op afstand

 • Betalen kan alleen met PIN.

 • Moet je even op je bestelling wachten dan kun je dit naast de horeca ruimte doen, op gepaste afstand.

 

Recreatie

 • De speeltoestellen kunnen alleen gebruikt worden door kinderen onder de 12 jaar.

 • Zitten kan op het park op de hiervoor aangegeven plekken.

 • 1 picknicktafel per huishouden.

 • LET OP HOUD ALTIJD 1,5 METER AFSTAND

 

Toilet

 • Er mag op AAP niet gedoucht worden.

 • Op de deur van de toilet word duidelijk aangegeven voor wie de toilet bedoeld is.

 • De toiletten worden tussendoor extra schoongemaakt graag uw begrip hiervoor.

 

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de maatregelen.

Gebruik uw gezond verstand.

deel uw ervaring

Ben je bij ons op bezoek geweest?
Wij horen graag van je er van vond!

LAAT HET ONS WETEN!